• /'ounli/

  Thông dụng

  Tính từ

  Chỉ có một, duy nhất
  the only way is to struggle
  con đường duy nhất là đấu tranh
  my one and only hope
  hy vọng duy nhất của tôi
  Tốt nhất, đáng xét nhất
  plastic raincoat are the only wear in principal rains
  áo mưa vải nhựa là thứ che mưa tốt nhất ở các nước nhiệt đới

  Phó từ

  Chỉ, mới
  only you can guess
  chỉ có anh mới có thể đoán được
  he came only yesterday
  nó mới đến hôm qua
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cuối cùng
  he will only regret his behaviour
  cuối cùng anh ta sẽ ân hận về thái độ của mình
  if only I knew
  giá mà tôi biết


  Tôi sẽ mừng biết chừng nào khi về đến nhà

  Liên từ

  Nhưng, chỉ phải
  he does well, only that he is nervous at the start
  anh ta làm được nhưng chỉ phải lúc đầu hay cuống
  Nếu không, chỉ trừ ra
  only that you would be bored, I should...
  chỉ ngại làm phiền anh, nếu không tôi sẽ...

  Cấu trúc từ

  an only child
  con một
  one and only
  như one
  if only
  như if
  not only... but also
  không những... mà lại còn...
  It's only to true
  Điều ấy đúng quá đi rồi còn gì nữa
  for sb's eyes only
  chỉ dành cho một người đọc; tài liệu tuyệt mật
  only have eyes for sb/have eyes only for sb
  như eye
  only just
  vừa mới, vừa đủ
  only to do sth
  cái gì gây ngạc nhiên, thất vọng, thoải mái..
  only too
  quá chừng, không giới hạn
  I'll be only too pleased to get home
  You're only young once
  (tục ngữ) đời người chỉ có một lần thanh xuân

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  duy nhất, chỉ có một

  Kỹ thuật chung

  duy nhất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X