• /´simpli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Một cách dễ dàng
  to solved quite simply
  được giải quyết rất dễ dàng
  Giản dị, mộc mạc, một cách giản dị, không cầu kỳ, không kiểu cách
  dress simply
  ăn mặc giản dị
  Hoàn toàn, tuyệt đối
  I simply refuse to go!
  tôi hoàn toàn từ chối không đi!
  Chỉ là; thường là
  I bought the house simply because it was large
  tôi mua ngôi nhà chỉ vì nó rộng


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X