• /´meisə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (địa lý,địa chất) núi mặt bàn, núi đỉnh bằng

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  đỉnh núi phẳng

  Điện lạnh

  mô đỉnh bằng
  mesa transistor
  tranzito mô đỉnh bằng

  Kỹ thuật chung

  núi mặt bàn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X