• /ˈmaʊntən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Núi
  (nghĩa bóng) núi, đống to
  mountains of gold
  hàng đống vàng
  mountains of debts
  hàng đống nợ


  Cấu trúc từ

  the mountain has brought forth a mouse
  đầu voi đuôi chuột

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  núi

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  crevasse , valley

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X