• /ˌmɛtrəˈpɒlɪtn/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) thủ đô; có tính chất thủ đô
  (thuộc) trung tâm, có tính chất trung tâm (văn hoá, (chính trị)...)
  (thuộc) nước mẹ, (thuộc) mẫu quốc
  metropolitan bishop
  tổng giám mục
  Metropolitan France
  nước mẹ Đại Pháp; chính quốc Pháp

  Danh từ

  Người dân thủ đô
  ( Metropolitan) tổng giám mục

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đô thị

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  country

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X