• /,kɔzmə'pɔlitən/

  Thông dụng

  Cách viết khác cosmopolite

  Tính từ

  (thuộc) toàn thế giới; (thuộc) chủ nghĩa thế giới
  to have a cosmopolitan outlook
  có quan điểm thế giới chủ nghĩa
  a cosmopolitan city
  thành phố quốc tế

  Danh từ

  Người theo chủ nghĩa thế giới
  Kẻ giang hồ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  country , rural , rustic

  Cách viết khác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X