• /´metzousə´pra:nou/

  Thông dụng

  Danh từ
  (âm nhạc) giọng nữ trung
  soprano, mezzo-soprano, contralto
  Giọng nữ, từ cao đến trầm
  countertenor, tenor, baritone, bass
  Giọng nam, từ cao đến trầm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X