• /'tenə(r)/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lề thói hằng ngày
  Phương hướng chung, tiến trình chung
  Ý nghĩa chung, chiều hướng chung, tinh thần chung; nội dung chính
  the tenor of his speech
  tinh thần chung (nội dung chính) bài nói của ông ta
  Kỳ hạn (hối phiếu)
  (pháp lý) bản sao (tài liệu)
  (âm nhạc) giọng têno, giọng nam cao; ca sĩ có giọng nam cao, ca sĩ có giọng têno
  (âm nhạc) bè têno (phần nhạc viết cho giọng nam cao)
  (âm nhạc) kèn têno (nhạc cụ có âm vực của giọng nam cao)
  a tenor saxophone
  kèn sắcxô têno

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lượng chứa
  hàm lượng

  Kinh tế

  bản sao chính xác
  nội dung (của một văn kiện...)
  văn bản chính xác

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  bass

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X