• /kən'træltou/

  Thông dụng

  Danh từ

  (âm nhạc) giọng nữ trầm
  Giọng nữ, từ cao đến trầm: soprano, mezzo-soprano, contralto
  Giọng nam, từ cao đến trầm: countertenor, tenor, baritone, bass

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  alto , bass , deep , low-pitched

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X