• /ˈmoʊlər/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) răng hàm
  Để nghiến

  Tính từ

  (hoá học) phân tử gam

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thuộc) phần tử gam

  Y học

  răng hàm
  molar gland
  tuyến răng hàm

  Kỹ thuật chung

  mol
  phân tử
  molar gas constant
  hằng số phân tử khí
  molar heat capacity
  nhiệt dung phân tử gam
  molar solution
  dung dịch phân tử
  molar solution
  dung dịch phân tử lít
  molar specific heat
  nhiệt dung riêng phân tử gam

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X