• BrE /'mɒnək/
  NAmE /'mɑ:nərk hoặc 'mɑ:nɑ:rk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vua, quốc vương ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  Bướm chúa, bướm sâu bông tai

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  mồ hóng
  quân chủ
  quốc vương

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X