• /´poutən¸teit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Kẻ thống trị, vua chuyên quyền (có quyền hành trực tiếp đối với nhân dân của mình)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X