• /mɔ´noumiəl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đơn thức

  Tính từ

  Thuộc đơn thức

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đơn thức
  pivotal monomial
  đơn thức tựa

  Kỹ thuật chung

  đơn thức
  monomial factor of an expression
  nhân tử đơn thức của một biểu thức
  monomial matrix
  ma trận đơn thức
  monomial representation
  biểu diễn đơn thức
  pivotal monomial
  đơn thức tựa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X