• /´pivətl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) nòng cốt; (nghĩa bóng) then chốt, mấu chốt, chủ chốt
  a pivotal decision
  một quyết định then chốt

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thuộc) lõi; trung tâm

  Cơ - Điện tử

  (adj) thuộc ngõng trục, thuộc trục xoay

  Kỹ thuật chung

  trụ

  Kinh tế

  chứng khoán trọng yếu

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X