• /´mauθful/

  Thông dụng

  Danh từ

  Miếng (đầy mồm)
  at a mouthful
  chỉ một miếng


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  crumb , morsel , piece
  adjective
  bite , gulp , morsel , piece , portion , taste

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X