• /krʌm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Miếng, mẩu, mảnh vụn
  crumbs of bread
  những mẫu bánh mì vụn
  (nghĩa bóng) chút, tý, mẩu
  a few crumbs of information
  một vài mẩu tin
  a crumb of comfort
  một chút an ủi
  Ruột bánh mì

  Ngoại động từ

  Bẻ vụn, bóp vụn
  Rắt những mảnh vụn lên (cái gì)
  Phủi những mảnh vụn, quét những mảnh vụn (ở cái gì)

  Chuyên ngành

  Thực phẩm

  mẩu vụn
  ruột bánh mì
  crumb texture
  cấu trúc ruột bánh mì

  Xây dựng

  hạt vụn
  mẫu vụn

  Kinh tế

  bẻ vẹn
  nghiền
  ruột bánh mì
  clammy crumb
  ruột bánh mì dẻo
  close crumb
  ruột bánh mì nén chặt
  dead crumb
  ruột bánh mì để lâu ngày
  even-textured crumb
  ruột bánh mì xốp đều
  grain of crumb
  độ hổng của ruột bánh mì
  horny crumb
  ruột bánh mì cứng
  loose crumb
  ruột bánh mì lỗ xốp lớn
  streaky crumb
  ruột bánh mì xốp không đều
  tán

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  atom , dab , dash , dram , drop , grain , iota , jot , mite , ounce , particle , pinch , scrap , seed , shred , sliver , smidgen , snippet , soup

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X