• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  đa năng
  MIME (multi-purpose internet mail extension)
  sự mở rộng thư tín Internet đa năng
  multi-purpose bit
  mũi khoan đa năng
  multi-purpose coating plant
  trạm trộn bitum đa năng
  multi-purpose equipment
  thiết bị đa năng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X