• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Nhân lên, gấp lên nhiều lần

  Toán & tin

  nhóm nhân
  multiplicative semigroup
  nửa nhóm nhân
  thuộc nhân

  Xây dựng

  gấp bội

  Kỹ thuật chung

  nhân
  additive and multiplicative
  giao thoa cộng và nhân
  complete multiplicative lattice
  dàn nhận đầy đủ
  multiplicative distortion
  sự biến dạng nhân bội
  multiplicative function
  hàm nhân tính
  multiplicative ideal theory
  lý thuyết iđean nhân
  multiplicative noise
  tiếng ồn nhân bội
  multiplicative operator
  toán tử nhân
  multiplicative semigroup
  nửa nhóm nhân
  multiplicative sub-functions
  chức năng dưới nhân
  multiplicative sub-functions
  chức năng con nhân
  perfect multiplicative function
  hàm nhân tính hoàn toàn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X