• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  nửa nhóm
  multiplicative semigroup
  nửa nhóm nhân
  periodic semigroup
  nửa nhóm tuần hoàn
  quotient semigroup
  nửa nhóm thương
  reciprocal semigroup
  nửa nhóm thuận nghịch
  rees's quotient semigroup
  nửa nhóm thương Rixơ
  regular semigroup
  nửa nhóm chính quy
  reversive semigroup
  nửa nhóm ngược
  semigroup of idempotents
  nửa nhóm các lũy dẳng
  semigroup of inversible elements
  nửa nhóm các phần tử khả nghịch
  semigroup of relations
  nửa nhóm các quan hệ
  semigroup of transformation
  nửa nhóm các phép biến đổi
  semigroup with cancellation
  nửa nhóm với vật giản ước
  semigroup with null multiplication
  nửa nhóm với phép nhân không
  semigroup with unit
  nửa nhóm với đơn vị
  semigroup with zero
  nửa nhóm với phần tử không
  simple semigroup
  nửa nhóm đơn
  symetric reversible semigroup
  nửa nhóm ngược đối xứng
  weakly simplified semigroup
  nửa nhóm rút gọn yếu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X