• /'neivəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) hải quân, (thuộc) thuỷ quân
  naval officer
  sĩ quan hải quân
  naval base
  căn cứ hải quân
  naval battle
  thuỷ chiến
  naval school
  trường hải quân
  naval power
  lực lượng hải quân; cường quốc hải quân

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  thuộc biển

  Xây dựng

  thủy quân

  Kỹ thuật chung

  hải quân
  naval forces
  lực lượng hải quân
  hàng hải
  naval architecture
  kiến trúc hàng hải
  naval engineer
  kỹ sư hàng hải

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X