• Kỹ thuật chung

  máy tính mạng
  network computer (NC)
  máy tính mạng (NC)
  Network computer operating system (NCOS)
  hệ điều hành máy tính mạng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X