• Kỹ thuật chung

  hệ điều hành mạng

  Giải thích VN: Hệ điều hành mạng máy tính, viết tắt là NOS (Network Operating System), cung cấp các chức năng để quản lý mạng LAN cũng như liên mạng và để phục vụ máy khách. NOS cung cấp một bộ giao thức tiếp nhận những yêu cầu từ những máy khách rồi đáp ứng những yêu cầu đó. NOS cũng cung cấp bộ tập tin hệ thống (mặc dù đó không phải là yêu cầu bắt buộc) và tập hợp các chức năng an toàn cũng như các quyền điều khiển cho user để truy cập tài nguyên của mạng.

  Computer Network Operating System (CNOS)
  hệ điều hành mạng máy tính
  distributed network operating system (DNOS)
  hệ điều hành mạng phân tán
  DNOS (distributednetwork operating system)
  hệ điều hành mạng phân tán
  network operating system-NOS
  hệ điều hành mạng (NOS)
  NOS (networkoperating system)
  hệ điều hành mạng ( NOS)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X