• /'mʌnitəri/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) tiền tệ
  monetary unit
  đơn vị tiền tệ
  (thuộc) tiền tài

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tiền tệ
  monetary market
  thị trường tiền tệ
  monetary system
  hệ tiền tệ
  monetary overhang
  tiền treo

  Kinh tế

  tài chính
  monetary agreement
  hiệp định tài chính
  monetary authorities
  nhà đương cục tài chính
  monetary futures market
  về các công cụ tài chính
  monetary instrument
  phiếu khoán tài chính
  monetary stringency
  sự khó khăn về tài chính
  monetary survey
  điều tra tài chính
  thuộc tiền tệ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X