• Kỹ thuật chung

  hằng số nhân nơtron
  effective neutron multiplication constant
  hằng số nhân nơtron hiệu dụng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X