• /´nil¸poutənt/

  Toán & tin

  lũy linh
  nilpotent element
  phần tử lũy linh
  nilpotent group
  nhóm lũy linh
  nilpotent matrix
  ma trận lũy linh
  nilpotent product
  tích lũy linh
  nilpotent ring
  vành lũy linh
  properly nilpotent
  thật sự lũy linh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X