• /´prɔpəli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Một cách đúng đắn, một cách thích đáng
  properly speaking
  nói cho đúng
  (thông tục) hoàn toàn đích đáng, ra trò, hết sức
  this puzzled him properly
  điều đó làm cho nó bối rối hết sức
  Đúng đắn, hợp thức, hợp lệ, chỉnh
  behave properly
  hãy cư xử cho đúng mức

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  một các đúng đắn
  một cách đúng đắn
  thật sự
  properly nilpotent
  thật sự lũy linh
  thực sự
  properly divergent series
  chuỗi thực sự phân kỳ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adverb
  cleanly , correctly , fairly

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X