• Kỹ thuật chung

  điểm nút
  front nodal point
  điểm nút trước
  nodal point of vibration
  điểm nút dao động
  nodal-point water consumption
  lưu lượng nước ở điểm nút

  Kinh tế

  điểm nút

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X