• /nɔn´sensikl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Vô lý, vô ý nghĩa, bậy bạ
  Don't be nonsensical!
  Không được vô lý như vậy!, không được nói bậy bạ!

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X