• /¸idi´ɔtik/

  Thông dụng

  Cách viết khác idiotical

  Tính từ
  Ngu si, ngu ngốc, khờ dại

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  brainy , intelligent , smart

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X