• /´nɔ:məlaiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác normalise

  Ngoại động từ

  Thông thường hoá, bình thường hoá
  to normalize the diplomatic relations between two nations
  bình thường hoá quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia
  Tiêu chuẩn hoá

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tiêu chuẩn hoá

  Cơ - Điện tử

  Chuẩn tắc hóa, thường hóa

  Vật lý

  chuẩn tắc hóa

  Kỹ thuật chung

  bình thường hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X