• /´nɔ:mən/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) người Nóoc-măng
  the norman Conquest
  (sử học) cuộc chinh phục nước Anh của người Nóoc-măng
  norman English
  tiếng Anh của người Nóoc-măng

  Danh từ

  Người Nóoc-măng

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  kiểu kiến trúc Norman

  Giải thích EN: Of or relating to English Romanesque architecture from the Norman Conquest (1066) to about 1180. Giải thích VN: Thuộc về hoặc liên quan đến kiểu kiến trúc Anh thời kỳ Phục Hưng từ khoảng năm 1066 đến 1180.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X