• /nʌdʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cú đánh bằng khuỷ tay, cú thúc bằng khuỷ tay
  to give a nudge
  lấy khuỷ tay thúc cho một cái

  Ngoại động từ

  Đánh bằng khuỷ tay, thúc bằng khuỷ tay

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nhích (đi)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun, verb
  dig , jab , jog , poke , prod , punch , push , shove , tap , touch
  verb
  jab , jog , poke , prod
  noun
  jab , jog , poke

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X