• /pouk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cú thọc, cú đẩy, thúc (cùi chỏ); hành động cời (lửa..)
  give the fire a poke
  cời lửa
  give somebody a poke in the ribs
  thúc vào sườn ai
  Cái gông (buộc vào trâu bò... để ngăn không cho chạy qua hàng rào)
  Vành mũ (đàn bà)
  buy a pig in a poke
  như buy

  Ngoại động từ

  Thọc, thúc, húych, ẩy (bằng ngón tay, đầu gậy..); cời (bằng que)
  to poke someone in the ribs
  thúc vào sườn ai
  to poke something in
  ấn vào cái gì
  to poke something down
  thọc cái gì xuống
  Chọc thủng (lỗ...)
  Cời, gạt (lửa...)
  Xen vào, chõ vào
  to poke one's nose into other people's affairs
  chõ mũi vào việc của người khác
  Thò ra
  to poke one's head
  thò đầu ra

  Nội động từ

  ( + at) thọc, thúc, hích, đẩy
  to poke at someone with a stick
  lấy gậy thúc ai
  ( + about) lục lọi, mò mẫm
  to go poking about
  đi mò mẫm
  ( + into) điều tra, tìm tòi, xoi mói; (nghĩa bóng) chõ mũi vào, chõ mõm vào, dính vào, xen vào (việc người khác)
  (từ lóng) thụi, đấm
  to poke fun at somebody
  chế giễu ai
  to poke and pry
  xoi mói, tìm tòi, chõ mũi vào, chõ mõm vào, dính vào, xen vào (việc người khác)
  to poke oneself up
  tự giam mình trong một căn phòng nhỏ hẹp tối tăm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X