• /prod/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vật dùng để đâm, chọc, thúc
  Cú chọc, cú đấm, cú thúc
  a prod with a bayonet
  cú đâm bằng lưỡi lê
  Sự khêu gợi, sự kích động (về bên ngoài..)
  Cái kích thích hành động, sự kích động (làm cái gì..)

  Ngoại động từ

  Chọc, đâm, thúc
  to prod the cows on with a stick
  cầm gậy thúc bò đi
  (nghĩa bóng) thúc đẩy, kích động (cố gắng); khêu gợi

  Chuyên ngành

  Điện

  đầu nhọn thử điện
  mũi thử điện

  Kinh tế

  chọc
  đâm
  gậy để đuổi gia súc
  thúc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X