• /´litərə/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) chữ; bằng chữ; theo nghĩa của chữ, theo nghĩa đen
  a literal translation
  bản dịch từng chữ, bản dịch theo nguyên văn
  a literal error
  chữ in sai
  in a literal sense
  theo nghĩa đen
  a literal transcript
  bản sao nguyên văn
  literal interpretation
  sự hiểu theo từng chữ, sự hiểu theo nghĩa đen
  Tầm thường, phàm tục
  a literal man
  người phàm phu tục tử
  Thật, đúng như vậy
  a literal swarm of children
  đúng là bầy con nít

  Danh từ

  Chữ in sai ( (cũng) literal error)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bằng chữ
  literal calculus
  phép tính bằng chữ
  literal equation
  phương trình có hệ số bằng chữ
  chuỗi ký tự

  Giải thích VN: Là một chuỗi ký tự dạng string, number, hoặc date biểu diễn trực tiếp một giá trị cụ thể. Ví dụ `XYZ123', `1234' và `6/10/57'.

  trực kiện
  literal algebra
  đại số trực kiện
  literal operation
  toán hạng trực kiện
  literal pool
  vùng trực kiện
  literal string
  chuỗi trực kiện
  non-numeric literal
  trực kiện phi số
  numeric literal
  trực kiện bằng số

  Kỹ thuật chung

  chữ
  nguyên văn
  lỗi in
  hằng số

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X