• /´nju:triənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bổ, dinh dưỡng, dùng làm chất nuôi dưỡng

  Danh từ

  Chất dinh dưỡng, chất nuôi dưỡng

  Chuyên ngành

  Y học

  dưỡng chất

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X