• /´nju:trimənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đồ ăn bổ, chất ăn bổ; chất dinh dưỡng

  Chuyên ngành

  Y học

  chất dinh dưỡng

  Kinh tế

  bổ
  chất dinh dưỡng
  chất nuôi dưỡng
  dinh dưỡng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X