• /nju:´triʃənəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Dinh dưỡng
  nutritional value of milk-powder
  giá trị dinh dưỡng của sữa bột

  Chuyên ngành

  Y học

  thuộc dinh đưỡng

  Kinh tế

  bổ
  dinh dưỡng
  nutritional inadequacy
  sự thiếu dinh dưỡng
  nutritional ingredient
  thành phần dinh dưỡng
  nutritional requirements
  nhu cầu dinh dưỡng
  nutritional standard
  tiêu chuẩn dinh dưỡng
  nutritional sufficiency
  sự đủ chất dinh dưỡng
  nutritional value
  giá trị dinh dưỡng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  alimentary

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X