• /in'gri:diәnt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phần hợp thành, thành phần

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  cấu tử

  Kỹ thuật chung

  bộ phận
  chất độn
  hợp phần
  thành phần
  ingredient feed pump (icemix)
  bơm trộn thành phần hỗn hợp (kem)
  ingredient of concrete
  thành phần bê tông
  latex ingredient
  thành phần latec
  non-explosive ingredient
  thành phần không nổ

  Kinh tế

  cấu thành
  thành phần
  food ingredient
  thành phần của thực phẩm
  nutritional ingredient
  thành phần dinh dưỡng
  soluble ingredient
  thành phần hòa tan

  Địa chất

  phần hợp thành, cấu tử

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  whole

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X