• /ɔb,dʤektifi'keiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự làm thành khách quan, sự thể hiện khách quan
  Sự làm thành cụ thể; sự thể hiện cụ thể

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X