• /pə:¸sɔnifi´keiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nhân cách hoá; trường hợp nhân cách hoá
  Sự hiện thân
  to be the personification of revolutionary heroism
  là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X