• /'ɒbvɜ:s/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mặt phải, mặt trước, mặt chính (đồ vật)
  Mặt tương ứng (của một sự kiện)

  Tính từ

  (thực vật học) gốc bé hơn ngọn
  Quay về phía (người nói, người nhìn...)
  Có tính chất tương ứng (cho một hiện tượng, một sự kiện)
  The obverseof love is hate
  Sự tương phản với tình yêu là lòng căm ghét

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  mặt; mặt trước; (lý thuyết trò chơi ) mặt ngửa

  Kỹ thuật chung

  mặt
  mặt trước

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X