• /heit/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thơ ca) lòng căm thù; sự căm hờn, sự căm ghét
  anger and hate hinder good counsel
  cả giận mất khôn

  Ngoại động từ

  Căm thù, căm hờn, căm ghét
  (thông tục) không muốn, không thích
  I hate trouble you
  tôi không hề muốn làm phiền anh
  to hate sb's gut
  ghét cay ghét đắng ai

  hình thái từ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X