• /´ɔf¸laisəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Môn bài bán rượu chai
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cửa hàng bán rượu chai (không được uống tại chỗ)
  he work at an off-licence
  anh ta làm việc tại một cửa hàng bán rượu chai

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  cửa hàng bán rượu và tửu liệu mang về
  giấy phép bán rượu mạnh (cho phép bán rượu để mang về uống)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X