• /´ɔf¸loud/

  Thông dụng

  Ngoại động từ
  Cất gánh nặng, dỡ (cái gì) xuống
  he off-load blackboard from the wall
  anh ta dỡ cái bảng đen từ trên tường xuống
  Trút gánh nặng; chuyển gánh nặng sang người khác
  she off-load the children onto her mother
  cô ta trút gánh nặng con cái sang mẹ cô ta

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X