• /ə'fens/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự vi phạm, sự phạm tội
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự tấn công; thế tấn công
  the most effective defence is offence
  sự phòng thủ có hiệu quả nhất là tấn công
  Sự xúc phạm, sự làm bực mình, sự làm mất lòng

  Cấu trúc từ

  no offence (to sb) =

  làm mất lòng
  no offence was meant
  không cố ý làm mất lòng
  to give offence to somebody
  làm mất lòng ai
  to take offence
  mất lòng
  Sự vi phạm luật lệ, sự vi phạm nội quy
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) chướng ngại vật

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  hành vi phạm pháp
  sự vi phạm
  tax offence
  sự vi phạm về thuế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X