• Cơ khí & công trình

  đá mài tưới dầu

  Hóa học & vật liệu

  đá dầu

  Giải thích EN: A block of oiled, fine-grained stone that is used to put a keen edge on certain cutting tools. Giải thích VN: Khối đá thớ mịn dùng để mài sắc các dụng cụ cắt.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X