• /¸ouli´ændə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thực vật học) cây trúc đào
  oleander has red or white flowers and hard leaf
  cây trúc đào có những hoa màu đỏ hoặc màu trắng và lá ráp cứng

  Chuyên ngành

  Y học

  Cây trúc đào Nerium oleandear

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X