• Hóa học & vật liệu

    sơn nhựa thiên nhiên

    Giải thích EN: A varnish consisting of drying oils and resins that usually have been cooked. Giải thích VN: Vec-ni bao gồm dầu khô và nhựa đã được nấu lên.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X