• /´ɔn¸kʌmiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đến gần, sự sắp đến
  the oncoming of winter
  sắp đến mùa đông

  Tính từ

  Gần đến, sắp đến, đang đến
  oncoming red light
  sắp đến đèn đỏ (đèn (giao thông))


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  past , preceding

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X